Onderwijs

Wij werken met een leerstofjaar-klassensysteem. De leerstof, die een kind zich op de basisschool eigen moet maken, is verdeeld over acht jaar en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de groep.

We kiezen bewust voor een klassikale aanpak. Daarbij werken alle kinderen tegelijk aan hetzelfde vak. Na een klassikale instructie gaan kinderen op hun niveau aan de slag. Kinderen die meer instructie of meer uitdaging nodig hebben, krijgen die.

Persoonlijke groei

Op onze school leer je van en met elkaar in een veilig sfeer. Door klassenshows leren de kinderen aandacht voor elkaar te hebben. Net zo belangrijk is de aandacht voor jezelf hebben, mindfulness helpt hierbij.

Lees meer

Cognitieve groei

Kinderen worden individueel uitgedaagd zodat ieder gemotiveerd blijft om te leren. De kinderen worden o.a. door tabletonderwijs aangesproken op hun eigen niveau. We hebben op veel verschillende gebieden ondersteunende expertise in huis.

Lees meer

Een traditioneel rooster met continue opvang

Wij vinden het voor zowel leerlingen als leerkrachten belangrijk dat de dag onderbroken wordt door een lunchpauze. Voor, tussen en na schooltijd is er intern opvang beschikbaar via partner Doomijn.

Lees meer