Speciale activiteiten

In iedereen schuilt een talent

Naast alle cognitieve vakken vinden we het belangrijk dat leerlingen hun eigen talenten ontdekken, benutten en inzetten. We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen, unieke wijze uiting geven aan hun gevoelens en gedachten. Daarom besteedt de Octopus veel aandacht aan speciale activiteiten binnen het onderwijs.

Samen de week openen

Elke maandag starten we de week gezamenlijk met de weekopening. We zingen met elkaar en luisteren naar elkaar. De jarigen worden in het zonnetje gezet en bijzondere prestaties worden genoemd.

Leerlingen schoolkoor staan op het podium van theater Odeon te zingen

Muziek

We gebruiken voor muziek de methode “Muziek moet je doen”. In de groepen 1 en 2 zingen we met de kinderen, improviseren we en zijn we op andere manieren bezig met geluiden. Bewegen op muziek geeft bij de kleuters veel plezier. In de groepen 3 tot en met 8 is er per week één lesuur muziekonderwijs. Groep 5 krijgt jaarlijks een reeks muzieklessen van een lokaal harmonieorkest. Ook tijdens de weekopeningen wordt veel gezongen en is er aandacht voor andere muzikale activiteiten.

Schoolkoor

De Octopus beschikt over een schoolkoor, “Het Octopuskoor”. Dit schoolkoor wordt gevormd door kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Om deel te nemen aan het koor doen de kinderen auditie.

Klassenvoorstellingen

Iedere groep verzorgt eenmaal per jaar een klassenvoorstelling. Een zelfgekozen onderwerp wordt door de kinderen uitgewerkt. Ze studeren een toneelstukje, liedjes en dansjes in. Een ieder kan zijn of haar talent hierin kwijt. Vaders en moeders zijn van harte welkom om de voorstelling bij te wonen.

Expressie komt tot uiting bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama (weekopening en weekafsluitingen en klassenvoorstellingen). De Octopus beschikt over een cultuurcoördinator. Jaarlijks wordt in onderling overleg bepaald welke activiteiten of projecten aan bod komen.

Atelierlessen

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen handvaardigheidateliers aangeboden. De kinderen worden dan in kleinere groepen ingedeeld. Gedurende 6 weken zijn kinderen met een bepaalde techniek bezig.

Voorbeelden hiervan zijn: solderen, tekenen en schilderen, je eigen game maken, houtbewerking, graffiti, koken, kleien, drama.

3D-printer

De school beschikt over een 3D-printer die wordt ingezet voor de atelierlessen en voor technieklessen in de bovenbouw. Het werken met de 3D-printer doet een beroep op ruimtelijk inzicht en stimuleert onderzoekend leren.

Octotuin

Op het terrein naast het schoolplein van de Octopus, is door de buurt een buurttuin opgezet waar de school een aandeel in heeft. De tuin wordt ingezet voor lessen natuur en tijdens projecten. Bij het atelier koken kunnen we groenten uit de Octotuin oogsten en klaarmaken.

Schoolbibliotheek

Lezen is leuk! Om het plezier in lezen blijvend te stimuleren hebben we een lokaal dat vast is ingericht als schoolbibliotheek, waarin de kinderen alle soorten boeken tegenkomen. Regelmatig gaan de leerlingen in groepjes of met de hele klas naar de schoolbibliotheek. Leerlingen uit de bovenbouw lezen er regelmatig voor aan de kleutergroepen.

Mindfulness

Eén van de leerkrachten geeft in alle klassen lessen Mindfulness. De leerlingen leren zich beter te concentreren en aandacht te hebben voor dat waar ze mee bezig zijn. De leerlingen geven aan dat de lessen een positieve uitwerking hebben.

Bewuste burgers worden

Om de leerlingen oog te laten hebben voor wat belangrijk is in de maatschappij, besteden we onder andere aandacht aan goede doelen, via een jaarlijkse sponsorloop. De kinderen kiezen gezamenlijk het goede doel voor deze loop.

De leerlingen van groep 7 en 8 leggen jaarlijks een krans bij het oorlogsmonument. Een aantal leerlingen uit de bovenbouw vormt de Kinderraad die met de directeur bespreekt wat de leerlingen belangrijk vinden op school.