Zorg en begeleiding

Reguliere ondersteuning

Verschillende leerkrachten binnen het schoolteam bekleden een specialistenfunctie. Zo zijn er een rekenspecialist, taalspecialist en een didactisch coach. Daarnaast ondersteunt de intern begeleider de leerkrachten en ouders in het geval van leer- ontwikkelings-of gedragsproblemen. De intern begeleider (IB-er) neemt de coördinatie, organisatie en ontwikkeling van de onderwijszorg voor zijn rekening.

Ondersteuning bij (onderwijs)problemen

Wanneer het even wat moeilijker gaat, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op verschillende organisaties die werken binnen de school. Ook vanuit de leerkracht kan dit worden geïnitieerd.

Daarnaast is het mogelijk om School Maatschappelijk Werk (SMW) in te schakelen. De functie van SMW is om ouders, leerkrachten en kinderen hulp op maat aan te bieden en adviezen te geven in een zo vroeg mogelijk stadium.

Kinderen met dyslexie hebben een ernstig probleem met leren lezen en/of spellen. Daardoor worden zij belemmerd optimaal van het onderwijs te profiteren. Om dyslexie vroegtijdig op te sporen en indien nodig het onderwijs te kunnen aanpassen, hanteren wij een dyslexieprotocol.

Wanneer dat nodig is, kunnen ouders en leerkrachten een beroep doen op de diensten van een logopedist voor taal/spraak problemen en een fystiotherapie voor motorische problemen. De afspraken met de logopedist of fysiotherapeut vinden plaats binnen de school.

Ondersteuning wanneer extra uitdaging nodig is

Binnen de reguliere lessen werken de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Bij alle lessen kunnen kinderen die dat nodig hebben extra worden uitgedaagd. Soms is dat echter niet genoeg. Voor de leerlingen in groep 5 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben en de reguliere stof kunnen missen bieden we daarom Columbuslessen over uitdagende onderwerpen zoals techniek, Russisch en wiskunde. Deze lessen worden in samenwerking met verschillende andere basisscholen en het Voortgezet Onderwijs verzorgd.

In de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen wordt voorzien via een bovenschoolse lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. Voor deelname geldt een aantal voorwaarden.