OR

OR

De Ouderraad (de OR) zorgt ervoor dat festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook schoolreizen, sportdagen en het eindfeest plaats vinden en/of uitbundig gevierd kunnen worden. Zij zijn hierbij de leidende factor, ondersteund door andere ouders en leerkrachten.

Naast de organisatie van festiviteiten coördineert  de OR de volgende oudergroepen:
* de versiergroep:  Bij diverse gelegenheden, te denken aan: Kerst, Pasen, maar ook bijvoorbeeld bij het WK-voetbal, wordt de school versierd door een groep ouders.
* de luizenouders: ongeveer 5 keer per jaar worden alle kinderen preventief gecontroleerd op hoofdluis.

Naast deze organiserende en coördinerende taken behartigt de Ouderraad ook  de belangen van ouders en beheert zij de oudergelden. De afhandeling van de financiën door de Ouderraad wordt gecontroleerd door een kascommissie, deze commissie bestaat uit 2 leden die geen onderdeel zijn van de ouderraad. Zij hebben contact met  de penningmeester van de Ouderraad.
De kascommissie komt ongeveer twee keer per jaar bijeen om de financiën te controleren.

De OR legt verantwoording af door alle personen die bij de school betrokken zijn op de jaarlijkse ouderavond te informeren  over haar werkzaamheden. Op deze ouderavond wordt ook het financiële jaarverslag, verstrekt door de penningmeester, besproken. De kascommissie adviseert de ouders vervolgens om het financieel jaarverslag al dan niet goed te keuren, waarna deze kan worden vastgesteld. De kascommissie wisselt jaarlijks, op de ouderavond kunt u aangeven dat u graag deze taak wilt vervullen.