Onze 3 harten

"Octopus is het Griekse woord voor ‘achtpoot’. De naam van onze school is bij de oprichting in 1989 gekozen vanwege de toenmalige indeling van het gebouw, een centrale open ruimte met daaromheen 8 lokalen. Maar; wist je ook dat een Octopus drie harten heeft? Voor ons zijn dat ‘Samen leren, samen leven, en samen groeien’. Het een kan niet zonder het ander."

Samen leren 

Als je gemotiveerd bent is leren leuk!

Op de Octopus krijgen kinderen een solide basis mee in de kernvakken taal/lezen, spelling en rekenen. Coöperatieve werkvormen, bewegend leren, het werken aan executieve vaardigheden en een ‘groei-mindset’ vinden wij heel belangrijk.

Kinderen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de groep. Daarbij werken kinderen vaak tegelijkertijd aan hetzelfde vak. Na een klassikale instructie gaan kinderen op hun niveau aan de slag.

We vinden het belangrijk om kinderen uit te dagen en te ondersteunen, zodat elk kind kan groeien. Extra begeleiding kan worden  geboden door de leerkracht, een onderwijsassistent of de leerkracht passend onderwijs.

Vanaf groep 4 heeft elk kind de beschikking over een Chromebook. Hiermee oefenen kinderen hun digitale vaardigheden en werken wij aan mediawijsheid. Ook kunnen wij  kinderen meer op hun eigen niveau laten werken.

Lees meer

Samen leven

Iedereen voelt zich bij ons thuis. We zijn een openbare school en alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn bij ons welkom. Onze school is een plek waar kinderen zich veilig voelen, waar je als kind gezien wordt en erkend. Waar je ruimte krijgt om je talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Op een goede manier samen leven kan alleen als we we elkaar respecteren en waarderen. Duidelijke afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan horen daar vanzelfsprekend bij.

Door klassenshows leren de kinderen aandacht voor elkaar te hebben. Net zo belangrijk is de aandacht voor jezelf hebben, mindfulness helpt hierbij.

Rust, overzichtelijkheid en een fijne sfeer op school zorgen ervoor dat er elke dag kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.

Wij werken daarom met een vijf-gelijke-dagen rooster.  De kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. De opvang voor en na schooltijd wordt in ons gebouw geboden door onze partner Doomijn.

Lees meer

 

Samen groeien

We leven in een wereld die volop ontwikkelt en verandert. Op de Octopus bieden wij kinderen een rijke leeromgeving aan waar kinderen op een op een veilige manier samen kunnen groeien. Bij ons oefenen kinderen waardevolle vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan kritisch leren denken, voor je mening durven uitkomen, iets kunnen presenteren, maar ook aan digitale vaardigheden, mediawijsheid en programmeren.

Lees meer