Samen leven

Samen leven vanuit de positieve psychologie

Wat maakt ons onderwijs zo bijzonder? Wij werken vanuit de positieve psychologie. Dat voel je als je door de gangen loopt, als je hier werkt en als je leerling bent op de Octopus. Wij krijgen veel waardering voor de positieve en rustige werksfeer in de klassen en ons pedagogisch klimaat.

Samen leven wij vanuit de positieve psychologie en krijgen leerkrachten en leerlingen vaardigheden aangereikt, die de leer- en veerkracht vergroot. Als je je goed voelt, presteer je beter op school.

Door het hele schooljaar heen werken wij aan verschillende thema’s die leerlingen bewust maken van emoties, welbevinden, groepsdynamiek en de waarde van positieve gedachten.

Leer- en veerkracht is geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarnaast komt juf Annette in de klassen om lessen ‘Mindfulness’ te geven. Dit leert kinderen om zich beter te concentreren en aandacht te hebben voor dat waar ze mee bezig zijn.

In alle groepen werken wij tegelijk aan dezelfde thema’s, zoals:

  • Kwaliteiten en complimenten
  • Optimisme en dankbaarheid
  • Groeimindset en de werking van het brein
  • Aandacht, rust en ruimte
  • Samen leven

De leerkrachten zetten zich gedurende de gehele basisschoolperiode in om de kinderen te laten opgroeien tot krachtige, fijne en sociale mensen. Door een schoolbrede aanpak kunnen leerkrachten elkaar inspireren en versterken. Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel mogelijk bij onze thema’s te betrekken en ook tools te bieden zodat zij ook thuis aandacht aan deze onderwerpen kunnen geven.

Meer informatie: klik hier. 

In iedereen schuilt een talent

Op de Octopus krijg je alle ruimte om jezelf te ontdekken èn te zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen talenten ontdekken, benutten en inzetten.

Samen leven is voor ons het koesteren van al de mooie en boeiende verschillen die er zijn en kinderen leren om daarmee om te gaan. Elk kind heeft zijn eigen sterke kanten en kwaliteiten en door allerlei activiteiten in de klas en buiten de klas leren kinderen op onze school zichzelf èn elkaar steeds beter kennen.

Weekopening

Elke maandag starten we de week gezamenlijk met de weekopening. We zingen met elkaar en luisteren naar elkaar. De jarigen worden in het zonnetje gezet en bijzondere prestaties worden genoemd.

Klassenvoorstellingen

Iedere groep verzorgt eenmaal per jaar een klassenvoorstelling. Een zelfgekozen onderwerp wordt door de kinderen uitgewerkt. Ze studeren een toneelstukje, liedjes en dansjes in. Een ieder kan zijn of haar talent hierin kwijt. Vaders en moeders zijn van harte welkom om de voorstelling bij te wonen.

 

Sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op de Octopus. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun gedrag op anderen. We hebben gekozen voor een brede aanpak die terugkomt binnen de school en de lessen. Signaleren van pestgedrag is heel belangrijk. Daarvoor wordt er aan het begin van elk schooljaar een sociogram van elke groep gemaakt. Daarnaast wordt er in oktober een vragenlijst afgenomen om een beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en de sociale veiligheid in de groepen.

Mocht het voorkomen dat er in een klas wordt gepest dan pakken wij dit aan door middel van de vijf-sporenaanpak. Deze aanpak is gericht op de gepeste leerling, de leerling die pest, de groep, de ouders en de school. Door op alle vijf fronten pesten aan te pakken, is het voor leerlingen prettig om op onze school te komen. Je veilig voelen, mogen zijn wie je bent en ruimte krijgen om je verder te ontwikkelen, staan hierin centraal.

We werken aan het voorkomen van pestgedrag middels gesprekken, middels de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling waarin preventie van pesten een onderdeel is en door ons anti-pestprotocol. Binnen de school treden we als team op tegen pestgedrag en maken dit bespreekbaar bij leerlingen en ouders.

Verder is er binnen de school een contactpersoon aangesteld bij wie leerlingen en ouders/verzorgers terecht kunnen als sprake is van pesten of als ze willen praten over een situatie waarin wordt gepest. Voor onze school is de intern begeleider de contactpersoon.