OOZ

Onze school is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).

OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien.

Onder OOZ vallen scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt daardoor grote voordelen. Door onze basisscholen en scholen voor speciaal – en voortgezet onderwijs wordt namelijk als één keten samengewerkt. Hierdoor kennen de scholen binnen OOZ o.a. doorgaande leerlijnen, samenwerkingsprojecten, goede voorlichting en een professionele overdracht en zorg rond leerlingen die de stap van basisschool naar voortgezet onderwijs maken.

Openbaar onderwijs is het onderwijs van onze samenleving. Het richt zich niet op een specifieke doelgroep, maar op de hele gemeenschap. De school is daarmee een ontmoetingsplaats voor verschillende levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Wij en alle andere scholen van OOZ beschouwen het als onze opdracht door het verzorgen van onderwijs en opvoeding een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze maatschappij. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen van een ander staan daarbij voorop.

Straks naar de brugklas? Lees meer over onze VO-scholen

Bekijk ooz-vo.nl