Brede school: onze partners

Om iedere leerling de zorg te kunnen geven die hij of zij nodig heeft, werken wij samen met externe en deskundige organisaties. Het gaat hierbij onder andere om:


Binnen ons gebouw biedt Doomijn kinderopvang aan. Het kinderdagverblijf ‘Doomijn Provincieroute’ is er voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Ook verzorgt Doomijn in ons gebouw de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Heeft u een vraag over de opvoeding van uw kind? Hiervoor kunt u bij het Sociaal wijkteam terecht. Dat kunnen kleine vragen zijn zoals bedplassen of puberen, maar ook over gedragsproblemen, geweld of echtscheiding.

Op onze school is er elke week spreekuur door onze school-maatschappelijk werker.

U kunt zelf een afspraak maken, of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider

Als uw kind kinderfysiotherapie nodig heeft, bent u natuurlijk vrij om te kiezen van welke aanbieder u gebruik maakt. Op school bieden wij ruimte aan Moor-Kids Kinderfysiotherapie.

Als uw kind logopedische ondersteuning nodig heeft bent u natuurlijk vrij om te kiezen van welke aanbieder u gebruik maakt. Op school bieden wij ruimte aan Connect Logopedie.

Intraverte
Op de Octopus kan een begeleidingstraject van Intraverte gevolgd worden. Elke maandag zijn Anneloes van Brenk (kinderoefentherapeut) en Lysanne Smeenk (psychomotorisch therapeut) te vinden in het speellokaal. Er wordt laagdrempelige ondersteuning ​geboden aan kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat.

Bijvoorbeeld bij hulpvragen als:

  • ‘Ik heb weinig zelfvertrouwen.’
  • ‘Ik kan me niet goed concentreren.’
  • ‘Ik word soms heel boos.’
  • ‘Mijn hoofd zit zo vol.’
  • ‘Ik val vaak.’
  • ‘Ik kan nog steeds niet fietsen.’
  • ‘Ik vind gym stom.’

Wij helpen kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag en hoe zij dit kunnen sturen. Dit doen we door aan te sluiten bij de eigen ontwikkeling van een kind: via spel en beweging.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over onze hulpvragen en werkwijze? Kijk dan op onze website: www.intraverte.nl of bel naar: 0578-688127

KBC-Dyslexie

Voor dyslexiebegeleiding kunt u terecht op school. Het KBC-Dyslexie heeft op de donderdag een behandellocatie op de Octopus. Wij zijn blij dat we de zorg dichtbij kunnen bieden. Natuurlijk is het ook fijn om korte lijntjes te hebben met alle betrokkenen. We kunnen veel bereiken als onderwijs, zorg en ouders samenwerken. Ons motto is: Dyslexie…? Daar kun je ver mee komen!

Wanneer kinderen voldoen aan de criteria voor dyslexie-onderzoek, kunnen zij worden aangemeld bij het KBC-Dyslexie. Vaak hebben zij dan al een periode intensieve begeleiding gehad in de klas en vaak ook buiten de klas. Wanneer het lezen en spelling dan nog steeds hardnekkig achterblijft, kan uw kind worden aangemeld bij ons. De intern begeleider op school is op de hoogte van de criteria.

Elke donderdag is Marijn Pool, logopedist en dyslexiebehandelaar aanwezig. Zij zit in de ruimte naast de schoolingang Marterveld. Leerkrachten kunnen voor vragen altijd even binnen lopen bij Marijn als zij geen behandelingen heeft.

Hebt u vragen over aanmelden of onderzoek, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 038 – 45 46 400 of info@kbc-dyslexie.nl. Hebt u vragen over de behandeling, dan kunt u mailen naar Esther Molema: emolema@kbc-dyslexie.nl