Over ons

De Octopus is een actieve school in de wijk Schellerlanden. Bij de opening op 21 augustus 1989 is voor de naam de Octopus gekozen vanwege de indeling van het gebouw: een centrale open ruimte met daaromheen acht lokalen. De Octopus beschouwen we als een bedrijvig dier dat met veel armen van aanpakken houdt.

Ons gebouw is prachtig licht en ruim. De onderbouw en de bovenbouw hebben elk een gemeenschappelijke ruimte voor weekopeningen, klassenvoorstellingen en groepsdoorbrekend werken. De kleuterbouw beschikt over een afgesloten binnenplein en heeft een eigen speellokaal. Daarnaast hebben we een ruim computerlokaal, een lokaal voor handvaardigheid en techniek en een prachtige schoolbibliotheek.

De gymnastiekzaal is onderdeel van onze school en wordt na schooltijd ook gebruikt door verschillende sportverenigingen uit de wijk.

 Visie

Onze school wil een plaats zijn waar verschillende opvattingen en levenswijzen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en verdraagzaamheid.

We vinden belangrijk:

  • dat kinderen leren zelf te ontdekken en leren van fouten;
  • dat kinderen zelf verantwoordelijkheid leren dragen en zelfstandig leren werken en denken;
  • dat we kinderen veiligheid bieden door de eigenheid van ieder kind te respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen te beschermen;
  • dat we kinderen weerbaar maken;
  • dat we kinderen creatief leren omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen;
  • dat we kinderen brengen tot een houding van respect voor anderen en voor de wereld om hen heen.