Onze schooltijden

Rust, overzicht en een duidelijke structuur helpen ervoor te zorgen dat er op De Octopus elke dag kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven. Ons vijf-gelijke-dagen rooster maakt dat alle dagen van de week even lang zijn. Voor kinderen verloopt de week hierdoor voorspelbaar.

De kinderen van alle groepen gaan elke weekdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. De ervaring leert dat kinderen hier snel aan wennen en de energie goed over de week kan worden verdeeld.

Jongste kleuters die nog geen vijf jaar oud zijn, kunnen in overleg met de leerkracht af en toe een dagje of dagdeel thuis ‘bijtanken’.

Vrije dagen en vakanties zijn te vinden in onze jaarkalender (te vinden onder downloads) en in onze schoolapp.

Op De Octopus wordt er vijf dagen in de week voorschoolse opvang (VSO) aangeboden, van 7.30 uur tot 8.30 uur. Na schooltijd is er dagelijks buitenschoolse opvang (BSO) van 14.15 uur tot 18.15 uur. Ook in de vakantie wordt er opvang aangeboden. Zowel de VSO, de BSO als vakantieopvang wordet in ons gebouw aangeboden door onze partner Doomijn.