Team

Op onze school werkt een enthousiast, betrokken team. Het is een divers team, met zowel jongere als oudere leerkrachten, meesters en juffen, collega’s met jarenlange ervaring en collega’s die nog startend zijn in hun loopbaan.

Samen leren van en met elkaar, dat typeert ons team en dat willen wij elke dag meegeven aan de kinderen van de Octopus. Dat doen we door positief onderwijs, waarbij we geloven in onze leerlingen en hoge (realistische) verwachtingen van elk kind hebben.

Op de Octopus werken twee vakleerkrachten voor gymnastiek en verschillende specialisten (bijvoorbeeld voor taal en rekenen en een didactisch coach die leerkrachten coacht in hun werk). Het team wordt ondersteund door conciërge, onderwijsassistent en administratief medewerker.

De Octopus vindt opleiden van studenten erg belangrijk. Er zijn daarom veel studenten en stagiaires in de school, zowel bij gym als in de klassen. Dit zijn studenten van allerlei verschillende  opleidingen en niveaus.