Samen groeien

We leven in een wereld die volop ontwikkelt en verandert. Op de Octopus bieden wij kinderen een rijke leeromgeving aan waar  kinderen op een op een veilige manier samen kunnen groeien. Bij ons oefenen kinderen waardevolle vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan kritisch leren denken, voor je mening durven uitkomen, iets kunnen presenteren, maar ook aan digitale vaardigheden, mediawijsheid en programmeren.

Hieronder een aantal highlights uit ons aanbod:

 

Talentateliers

Elke periode geven wij in alle groepen een aantal middagen Talentateliers. Dit doen wij zelf, samen met ouders, opa’s & oma’s en allerlei externe workshopaanbieders. Ook alle culturele instellingen die ons gebouw gebruiken, verzorgen per jaar een aantal Talentateliers.

Kinderen gaan tijdens de Ateliers drie weken achter elkaar in kleine groepjes aan de slag in een bepaald Atelier. Zo leren kinderen door de jaren heen waar hun sterke kanten en voorkeuren liggen. Ze maken kennis met een rijk aanbod op cultureel, muzikaal, kunstzinnig of technisch gebied. Voorbeelden van ateliers zijn: solderen, tekenen en schilderen, je eigen game maken, houtbewerking, graffiti, koken, bakken, kleien, drama, programmeren, schaken, sport & spel, muziek, zang, dans en drama, textiele werkvormen (haken/vilten/breien/vilten/sokpoppen etc.), kaarten maken, timmeren, goochelen, creatief met brooddeeg, natuurschatten zoeken, yoga en techniek.

Lees meer

Duurzaamheid

Achter onze school ligt de Octotuin. Een avontuurlijk en groen speelplein waar de kinderen vanaf groep 3 heerlijk vrij kunnen spelen. Je vindt hier onder andere een natuurlijk voetbalveld, een amfitheater (voor voorstellingen en buitenlessen), een waterspeeltuin en een moestuin. De moestuin onderhouden we samen met de buurt. De tuin wordt ingezet voor lessen natuur en tijdens projecten. Bij het atelier koken kunnen we groenten uit de Octotuin oogsten en klaarmaken.

Techniek en cultuur

We proberen kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Door de onderzoekende houding van kinderen te stimuleren, proberen we hun interesse voor wetenschap en techniek te wekken of aan te wakkeren. Onze school kiest ervoor wetenschap en techniek zoveel mogelijk te integreren in vakken als rekenen/wiskunde, natuur, wereldoriëntatie en taal. Ze kunnen deze vakken uitstekend ondersteunen.

Expressie komt tot uiting bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama (weekopening en klassenvoorstellingen).

Burgerschap

Om de leerlingen oog te laten hebben voor wat belangrijk is in de maatschappij, besteden we onder andere aandacht aan goede doelen, via een jaarlijkse sponsorloop. De kinderen kiezen gezamenlijk het goede doel voor deze loop.

De leerlingen van groep 7 en 8 leggen jaarlijks een krans bij het oorlogsmonument. Een aantal leerlingen uit de bovenbouw vormt de Kinderraad die met de directeur bespreekt wat de leerlingen belangrijk vinden op school.

Schoolkoor

De Octopus beschikt over een schoolkoor, ‘het Octopuskoor’. Dit schoolkoor wordt gevormd door kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Om deel te nemen aan het koor doen de kinderen auditie.

Schoolbibliotheek

Lezen is leuk! Om het plezier in lezen blijvend te stimuleren hebben we een lokaal dat vast is ingericht als schoolbibliotheek, waarin de kinderen alle soorten boeken tegenkomen. Regelmatig gaan de leerlingen in groepjes of met de hele klas naar de schoolbibliotheek. Leerlingen uit de bovenbouw lezen er regelmatig voor aan de kleutergroepen.

De collectie van onze schoolbibliotheek wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld zodat er voor elk kind steeds weer wat nieuws te ontdekken is. Wij werken hiervoor samen met de Stadkamer, via het project ‘Alle Zwolse kinderen lezen’.