OR

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en vaak ook een Ouderraad (OR). Ook onze school heeft een Ouderraad, bestaande uit ouders en twee leerkrachten. De OR richt zich op het organiseren en initiëren van leuke activiteiten op school en het beheren van de oudergelden.

OCTOviteiten
De Ouderraad richt zich op het stimuleren, initiëren en organiseren van activiteiten die zorgen voor een fijne sfeer op school. Denk hierbij aan feesten (Sinterklaas, kerstfeest, paasontbijt en eindfeest) en evenementen als de Veldenloop, schoolreisjes en schoolkamp. De OR denkt ook graag mee over praktische verbeterpunten voor school. Dit kan van alles zijn, van het opknappen van het schoolplein tot de aanschaf van een goede geluidsinstallatie.

Hulpouders
Hulpouders zijn onmisbaar voor het laten slagen van de octoviteiten. Wanneer de OR hulp nodig heeft van de ouders zullen zij een oproep doen in de Schoolapp. Kort voor de desbetreffende activiteit neemt een OR-lid contact op voor praktische informatie.

Dank voor de ouderbijdrage
Veel activiteiten op school worden georganiseerd door de OR in samenwerking met de teamleden. Deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, die echter wel essentieel is om de activiteiten te kunnen bekostigen. Hiervoor ons grote dank! De Ouderraad bekijkt in samenspraak met de teamleden welke projecten een financiële impuls nodig hebben.

Vergaderen
Op de kalender staan acht vergaderingen. Deze zijn openbaar en vinden plaats in de hal van de onderbouw. Ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten. De data staan vermeld in de schoolapp onder ‘agenda’.
De leden van de Ouderraad zorgen voor de organisatie en -in samenwerking met hulpouders- de uitvoering van de diverse activiteiten en vieringen. Met elkaar zorgen zij voor het creëren van leuke herinneringen voor hun en uw kinderen. In de schoolapp houdt de OR de ouders op de hoogte van hun activiteiten. Kijk voor de laatste bericht over de OR in de ‘Persoonlijke inbox’ van de schoolapp.

Meer weten?
Heeft u vragen, tips of suggesties? De Ouderraad is graag een klankbord. Kom gerust naar een vergadering, spreek een van de huidige leden aan, of stuur een mailtje: or-octopus@ooz.nl
Ook kunt u zich op deze manier aanmelden, wanneer u graag deel wilt uitmaken van de OR.
Het huishoudelijk reglement van de Ouderraad is hier te vinden. 

Feestelijke groeten,
Ouderraad OBS de Octopus
Ouder Ingrid, Ouder Jamilla, Ouder Margriet, Juf Marjolein, Juf Marleen, Ouder Susanne, Ouder Yori