OR

O.B.S. De Octopus heeft een Ouderraad
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en vaak ook een Ouderraad (OR). Ook onze school heeft een Ouderraad, bestaande uit ouders en twee leerkrachten. De OR richt zich op activiteiten en het beheren van de oudergelden.

Activiteiten
De Ouderraad richt zich op het stimuleren, initiëren en organiseren van activiteiten die zorgen voor een fijne sfeer op school. Denk hierbij aan feesten (Sinterklaas, kerstfeest, paasontbijt en eindfeest) en evenementen als de Veldenloop, schoolreisjes en schoolkamp.
De OR denkt ook graag mee over praktische verbeterpunten voor school. Dit kan van alles zijn, van het opknappen van het schoolplein tot de aanschaf van een goede geluidsinstallatie.

Hulpouders
Hulpouders zijn onmisbaar voor het laten slagen van de activiteiten. Ouders, verzorgers en ook grootouders die bij een activiteit willen helpen kunnen dit aangeven in een digitaal aanmeldformulier. Kort voor de desbetreffende activiteit neemt een OR-lid contact op voor praktische informatie. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Dank voor de ouderbijdrage
Veel activiteiten op school worden dus georganiseerd door de OR in samenwerking met de teamleden. Deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, die echter wel essentieel is om de activiteiten te kunnen bekostigen. De opbrengst van het oud papier geld (dat wordt opgehaald door mee te rijden met de ROVA op een dinsdag in de maand) zorgt voor een tweede geldstroom. Tot slot komt er nog een deel van de opbrengst van de Veldenloop. De Ouderraad bekijkt in samenspraak met de teamleden welke projecten een financiële impuls nodig hebben, zoals het up-to-date houden van de bibliotheek of het aanschaffen van spelmateriaal.

Vergaderen
De Ouderraad presenteert zichzelf tijdens de ouderavond aan het begin van het schooljaar. Tijdens de presentatie komen de georganiseerde activiteiten aan bod, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en een verantwoording van de financiën. Ook wordt een toelichting gegeven op de begroting en de planning voor het komende schooljaar. Een boekhouding wordt gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen onderdeel zijn van de Ouderraad. De kascommissie wisselt jaarlijks. Op de ouderavond kunnen ouders het aangeven als zij graag deze taak willen vervullen.

Op de kalender staan acht vergaderingen. Deze zijn openbaar. Ouders kunnen gerust aanschuiven, zonder dat ze lid zijn van de Ouderraad. De data staan vermeld op de kalender, die de kinderen van de school krijgen. Tijdens de eerste vergadering worden de activiteiten voor het nieuwe schooljaar op een rij gezet. De leden van de Ouderraad zorgen voor de organisatie en – in samenwerking met hulpouders – de uitvoering van de diverse activiteiten en vieringen. Met elkaar zorgen zij voor het creëren van leuke herinneringen voor hun en uw kinderen. In de nieuwsbrief staat regelmatig nieuws van de OR om u op de hoogte te houden.

Meer weten?
Heeft u vragen, tips of suggesties? De Ouderraad is graag een klankbord. Kom gerust naar een vergadering, spreek een van de huidige leden aan, of stuur een mailtje: ouderraaddeoctopus@gmail.com

Ook kunt u zich op deze manier aanmelden, wanneer u graag deel wilt uitmaken van de OR.