OR

De Ouderraad
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en vaak ook een Ouderraad (OR). Ook onze school heeft een Ouderraad, bestaande uit ouders en twee leerkrachten. De OR richt zich op activiteiten en het beheren van de oudergelden.

Activiteiten
De Ouderraad richt zich op het stimuleren, initiëren en organiseren van activiteiten die zorgen voor een fijne sfeer op school. Denk hierbij aan feesten (Sinterklaas, kerstfeest, paasontbijt en eindfeest) en evenementen als de Veldenloop, schoolreisjes en schoolkamp.
De OR denkt ook graag mee over praktische verbeterpunten voor school. Dit kan van alles zijn, van het opknappen van het schoolplein tot de aanschaf van een goede geluidsinstallatie.

Hulpouders
Hulpouders zijn onmisbaar voor het laten slagen van de activiteiten. Ouders, verzorgers en ook grootouders die bij een activiteit willen helpen, kunnen zich per activiteit opgeven.

Dank voor de ouderbijdrage
Veel activiteiten op school worden dus georganiseerd door de OR in samenwerking met de teamleden. Deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, die echter wel essentieel is om de activiteiten te kunnen bekostigen. De Ouderraad bekijkt in samenspraak met de teamleden welke projecten een financiële impuls nodig hebben.

Vergaderen
Op de kalender staan acht vergaderingen. Deze zijn openbaar. Ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten. De data staan vermeld in de ouderapp. Als ouders een vergadering bij willen wonen is het prettig als er even een mail wordt gestuurd naar de Ouderraad. Ouders krijgen dan op tijd de agenda en informatie over de tijd/plaats van de vergadering.

Tijdens de eerste vergadering worden de activiteiten voor het nieuwe schooljaar op een rij gezet. De leden van de Ouderraad zorgen voor de organisatie en – in samenwerking met hulpouders – de uitvoering van de diverse activiteiten en vieringen. Met elkaar zorgen zij voor het creëren van leuke herinneringen voor hun en uw kinderen. In de ouderapp staat regelmatig nieuws van de OR om u op de hoogte te houden.

Meer weten?
Heeft u vragen, tips of suggesties? De Ouderraad is graag een klankbord. Kom gerust naar een vergadering, spreek een van de huidige leden aan, of stuur een mailtje: or-octopus@ooz.nl

Ook kunt u zich op deze manier aanmelden, wanneer u graag deel wilt uitmaken van de OR.