Kinderraad

De kinderraad vergadert eens in de 6 weken onder schooltijd en denkt mee over onderwerpen die de leerlingen van onze school belangrijk vinden.

De kinderraad (KR) bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt gekozen door de groepen zelf. Aan het begin van het jaar leggen de kinderraadleerlingen van groep 6 aan de leerlingen van groep 5 uit wat de kinderraad inhoudt. Vervolgens maken de kandidaten een poster en vertellen ze in een korte presentatie waarom zij graag in de kinderraad willen. De groep kiest democratisch twee vertegenwoordigers die, in principe, tot aan groep 8 hun groep gaan vertegenwoordigen.

Onderwerpen die ter tafel komen zijn bijvoorbeeld:
Hebben binnenschoenen nog steeds een meerwaarde in de school?
Mag er getrakteerd worden op een ongezonde traktatie?
Helpt kauwgomkauwen voor betere leerprestaties in de klas?

Het vergaderen is een serieuze aangelegenheid waarbij er overleg en discussie plaatsvindt, onderzoeksplannen worden opgesteld en uitkomsten van onderzoeken worden gedeeld. Natuurlijk net als bij de vergaderingen voor de volwassenen: met een kopje thee en een koekje.